Blog

May142016
PDFPrintE-mail
Tengku Razaleigh Hamzah

Adalah dilaporkan bahawa kenyataan tertentu di dalam Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) untuk dibentangkan dalam Parlimen telah dipadam. Ini merupakan perkara penting yang penuh kontroversi. Ia juga berkaitan dengan pemindahan wang yang kononnya dipinjam daripada peminjam antarabangsa dengan cara di luar batasan undang-undang.

2. Saya risau mengenai perkara ini kerana kita semestinya mempertahankan integriti dan kedudukan Dewan Rakyat sebagai sebuah badan di mana Ahli-Ahli Dewan seharusnya bertindak dengan penuh tanggungjawab dan jujur tanpa mengelirukan rakyat.

 
May142016
PDFPrintE-mail
Tengku Razaleigh Hamzah

It has been widely reported that there had been unlawful deletions to the Public Accounts Committee’s (PAC) Report that is to be tabled in Parliament. The deletions are about a subject matter of importance and controversy in respect of the unlawful movements of money that 1MDB had purportedly borrowed from international creditors.

2 My concern is for the protection of the integrity and standing of the Dewan Rakyat in the eyes of the public as an institution where Members of the Dewan Rakyat act responsibly and honestly without misleading the public.

 
Apr232016
PDFPrintE-mail
Tengku Razaleigh Hamzah

Demi memastikan komen mengenai 1MDB itu bermakna, ia seharusnya dibuat selepas Laporan Ketua Audit Negara mengenainya dikemuka kepada Parlimen. Sayangnya, Laporan tersebut telah diklasifikasikan sebagai rahsia negara di bawah Akta Rahsia Rasmi. Keadaan ini tidak dapat dipertahankan sama sekali. Status Laporan Ketua Audit Negara mengenai 1MDB seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai rahsia supaya Ahli-Ahli Dewan Rakyat boleh mendapatinya dan sekaligus boleh didapati juga oleh rakyat jelata.

   
Apr232016
PDFPrintE-mail
Tengku Razaleigh Hamzah

I have always maintained that for any comment on 1MDB to be meaningful, it has to be made upon the Auditor General’s Report on the subject being presented to Parliament. Unfortunately that Report has been classified as State secret under the Official Secrets Act. This is untenable. The Auditor General’s Report on 1MDB must be declassified and made available to MPs and, by extension, to the general public.

 
Mar282016
PDFPrintE-mail
Tengku Razaleigh Hamzah

Negara kita kini sedang mengalami krisis genting mengenai pemerintahan dan kepimpinan. Ini menyebabkan kita mengalami masalah ekonomi yang dahsyat terutamanya berkaitan dengan isu hutang negara. Ia mengakibatkan beberapa masalah ekonomi serius seperti kenaikan mendadak kos sara hidup yang membawa kesan buruk kepada rakyat. Selama ini saya sering berpendapat dan mengingatkan sekiranya kita tidak tukar cara berpolitik dan perisian dasar ekonomi, kita akan menghadapi krisis seperti yang berlaku sekarang ini. Saya mengingatkan perkara ini di Parlimen dan juga dalam beberapa ucapan saya. Saya konsisten dan berkali-kali menyatakan bahawa kita pasti tidak dapat mengelak perubahan. Tanpa perubahan dalam tatacara pemerintahan negara dan cara kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab awam, tidak mungkin kita dapat selesaikan masalah yang dihadapi itu.

 

Last Updated on Mar282016
   

Page 1 of 18